BALEAN A PRESIDENTE MUNICIPAL; FUNCIONARIOS SON HERIDOS

BALEAN A PRESIDENTE MUNICIPAL; FUNCIONARIOS SON HERIDOS